poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów


Egzaminy poprawkoweEgzaminy poprawkowe
EGZAMINY POPRAWKOWE Z KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH (CEZ SIERADZ) KURS I STOPNIA ( klasy I)               25.08.2020  godz.1000 KURS II  i III STOPNIA ( klasy II i III)               26.08.2020  godz.1000 Egzaminy poprawkowe odbędą się w budynku przy ul. Leszka Czarnego 2 w Sieradzu.…
| Czytaj więcej

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopniaUczniowie Szkoły Branżowej I stopnia
informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe…
| Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Drodzy Absolwenci technikum Zakończyliśmy szczęśliwie i mam nadzieję z dobrymi wynikami egzaminy maturalne. W ciągu mijającego roku szkolnego wydarzyły się rzeczy niewiarygodne, niespodziewane. Nikt nie przewidywał, że będziemy się żegnać w sposób, jakiego nie znają najstarsi nauczyciele naszej szkoły. Pandemia odebrała wzruszenie pożegnań z wychowawcami i nauczycielami,…
| Czytaj więcej

Informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodoweInformacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
W dniu 20 marca br. Dyrektor szkoły odebrał świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osobisty odbiór przez uczniów w/w świadectw będzie możliwy od dnia wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. O wynikach egzaminu uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy za pośrednictwem e-dziennika lub notyfikacji sms (formuła 2017). Uczniowie,…
| Czytaj więcej

Informacje dla rodziców klas maturalnychInformacje dla rodziców klas maturalnych
W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych, nie odbędzie się spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dniu 19 marca br. Wychowawcy klas maturalnych informują, że propozycje ocen końcowych  z poszczególnych przedmiotów będą dostępne w dzienniku elektronicznym. O zagrożeniach oceną niedostateczną będziemy informować listownie.…
| Czytaj więcej