poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodoweInformacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

W dniu 20 marca br. Dyrektor szkoły odebrał świadectwa potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie. Osobisty odbiór przez uczniów w/w świadectw będzie możliwy od dnia wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

O wynikach egzaminu uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy za pośrednictwem e-dziennika lub notyfikacji sms (formuła 2017).

Uczniowie, którzy nie zdali części lub całości egzaminu, proszeni są o pobranie załącznika deklaracji zamieszczonego na stronie szkoły z uwzględnieniem formuły 2012 lub 2017:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (2012) (doc)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (2017) (doc)

Skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji proszę o przesłanie na adres: poczta@zsp.wieruszow.pl do dnia 26 marca br. 


Skip to content