poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy Absolwenci technikum

Zakończyliśmy szczęśliwie i mam nadzieję z dobrymi wynikami egzaminy maturalne.

W ciągu mijającego roku szkolnego wydarzyły się rzeczy niewiarygodne, niespodziewane. Nikt nie przewidywał, że będziemy się żegnać w sposób, jakiego nie znają najstarsi nauczyciele naszej szkoły. Pandemia odebrała wzruszenie pożegnań z wychowawcami i nauczycielami, ostatnie sprawdzenie listy obecności, ostatnie zajęcie miejsca w sali szkolnej, ostatni dzwonek.

Pnijcie się wszyscy po szczeblach kariery, zdobywajcie nową wiedzę, nowe doświadczenia. Lata  spędzone w „Staszicu” pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą – ale pamiętajcie ” im wyżej, tym są piękniejsze widoki

W imieniu Grona Pedagogicznego  pragnę złożyć Wam serdeczne gratulacje z powodu ukończenia technikum i zakończenia egzaminów maturalnych.

Życzę Wam zdrowia, powodzenia i szczęścia, życzliwych, dobrych i szczerych ludzi w każdym dniu Waszego dorosłego życia.

Drodzy Absolwenci szkoły branżowej I stopnia

Mam nadzieję , że w „Staszicu” zdobyliście konkretną , wiedzę  i zawód. Poznaliście pracę w swoim zawodzie, zdobyliście nie tylko  kwalifikacje zawodowe ale  mogliście rozwijać swoją osobowość , pasje i zainteresowania. Umiejętności zawodowe i doświadczenie – musicie teraz odpowiednio wykorzystać i zagospodarować. Stajecie się fachowcami  i pamiętać musicie ,że fachowość , etyka zawodowa , uczciwość i rzetelność to zarazem klucz do sukcesu zawodowego i szacunku w środowisku w którym przyjdzie Wam  pracować.

Żegnając Was w imieniu Rady Pedagogicznej życzę zdrowia,  powodzenia i szczęścia w życiu osobistym, pomyślności  i wytrwałości w dalszej nauce a tym którzy podejmą pracę zawodową , aby zapewniła Wam godne , stabilne i pełne satysfakcji życie.

 

Drodzy Uczniowie klas promocyjnych

Za nami kolejny rok szkolny. Mam nadzieję ,że był to dobry , choć niełatwy dla wszystkich czas. Zawieszenie zajęć, kształcenie na odległość oraz nowe metody pracy i komunikacji. Cieszę się, że wszyscy  w dobrej kondycji dobrnęliśmy do tego momentu.  Gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych wyników.  Cieszę się z sukcesów laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Przynosicie chlubę i sławę swoim rodzicom, nauczycielom i szkole.

Wyrazy uznania i podziękowania składam  Gronu Pedagogicznemu za trud całorocznej pracy a szczególnie od momentu przejścia na system zdalnego nauczania. Jestem przekonana, że mimo iż był to rok trudny to kończymy go w poczuciu satysfakcji z efektów pracy . Podziękowania za całoroczną pracę  kieruję w imieniu nas wszystkich dla pracowników administracji i obsługi szkoły  za  zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, za dbałość o bezpieczne warunki nauki i pracy uczniów i pracowników szkoły.

Dziękuję również za współpracę pracownikom Cechu Rzemiosł Różnych oraz pracownikom Ochotniczego Hufca Pracy oraz pracodawcom u których nasi  uczniowie  mają zapewnione praktyki  dające gwarancję  na dobre wykształcenie i pracę.

Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców za życzliwe podejście do spraw związanych ze szkołą oraz gotowość do współpracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Gratuluję osiągnięć uzyskiwanych przez Państwa dzieci oraz życzę wielu powodów do osobistej radości.

Przed nami  wakacje . Życzę Wszystkim dobrego, bezpiecznego wypoczynku, spędzonego ciekawie, przyjemnie i zdrowo.
Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrektor szkoły

Małgorzata Nikodem


Skip to content