poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”Akcja „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wspólnie

z opiekunami w piątek 16. września br. kolejny raz brali  czynny udział w akcji „Sprzątanie świata- Polska” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych, znaczenie  czystego  środowiska oraz to, że człowiek przyjazny naturze może być jednocześnie przyjazny drugiemu człowiekowi.  Inicjatywa ta pokazała, że mamy realny wpływ na nasze środowisko i każdy z nas może coś dobrego pozostawić po sobie.

Swoim zasięgiem akcja objęła tereny położone wokół szkoły oraz w jej  sąsiedztwie, a także parki: Marianka i obok stadionu.

Dyrekcja szkoły składa podziękowania uczniom z klas: 1 Tl1, 1 Tl2, 1d, 1r, 1s, 1w, nauczycielom i wszystkim zaangażowanym  za udział w akcji.


Skip to content