poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

,,ABC prowadzenia działalności gospodarczej’’ w Wieruszowie,,ABC prowadzenia działalności gospodarczej’’ w Wieruszowie

W dniach 24-25.11.2021r Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie we współpracy z HP 5-20 przeprowadziło warsztaty z zakresu ,,ABC prowadzenia działalności gospodarczej’’. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi i pośrednicy pracy  MCK w Wieruszowie. W zajęciach wzięli udział uczestnicy HP 5-20.

Pierwszego dnia warsztatów omówiono psychologiczne aspekty działalności gospodarczej, pomysł na działalność oraz etapy założenia własnej firmy.

W drugim dniu spotkania omówiono komunikację, reklamę i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także prawo i ulgi prowadzącego działalność.

W spotkaniu uczestniczył również zaproszony gość, Pan Stanisław Lenart – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, który przedstawił uczestnikom możliwości wsparcia, jakie oferuje PUP w Wieruszowie młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Szczegółowo omówił możliwość pozyskania jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kadra MCK w Wieruszowie przedstawiła również możliwości pozyskania funduszy unijnych z instytucji wspomagających przedsiębiorczość.


Skip to content