poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

800 12 12 12 całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży800 12 12 12 całodobowy telefon zaufania i czat internetowy dla dzieci i młodzieży

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/


Skip to content