poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

Drodzy Rodzice! Wasze dzieci w „Staszicu” zaszalały na całego. Gorączka przygotowań prawie zakończona, czekamy na gości. Dzień Otwarty Szkoły to nie tylko ciężka praca – przygotowanie prezentacji, ale także wspólna zabawa, czasami zakończona grą integrującą w karty „Tymbarka”. Dzisiaj można obejrzeć na sali gimnastycznej naszej szkoły prezentacje kierunków kształcenia i spotkać się z pracodawcami, którzy oferują miejsca praktyki zawodowej.

Chodzi nam o to, by szkoła zawodowa nie były postrzegana  jako szkoła drugiego wyboru. Dlatego rok szkolny 2014/2015 to Rok Szkoły Zawodowców.

Dopasowujemy system kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dlatego zacieśniamy współpracę szkoły z pracodawcami. Współpracujemy z najlepszymi firmami naszego regionu, uczniowie odbywają praktyki ściśle związane z kierunkiem kształcenia. Wielu z tych, którzy otrzymali pozytywną opinię pracodawcy – dziś ma już stałe miejsce pracy. Wprowadzamy nowy kierunek kształcenia technik logistyk.


Skip to content