poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wychowawcy i uczniowie szkoły branżowej I stopniaWychowawcy i uczniowie szkoły branżowej I stopnia

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 24.11.20r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i zarządzeniem     Dyrekcji z 27.11.20r. informujemy, że od 30.11.20r. do 03.01. 21r. mogą być prowadzone zajęcia praktycznej nauki zawodu w klasach szkoły branżowej I stopnia u pracodawców, o ile w zakładach pracy lub prowadzonych przez nich placówkach nie występują zdarzenia, które mogłyby zagrażać zakażeniem COVID- 19.

W załączeniu treść oświadczenia, które po podpisaniu przez pracodawcę uczeń dostarcza do szkoły do 04.12.20r. (skrzynka przy wejściu głównym do budynku szkolnego).

Oświadczenie pracodawcy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.