poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wielki sukces absolwenta Hufca Pracy w WieruszowieWielki sukces absolwenta Hufca Pracy w Wieruszowie

Z wielką radością informujemy, że uczestnik Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie, a jednocześnie tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Piotr Kłobus zajął I miejsce w województwie łódzkim w konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2022 w kategorii „szkoła branżowa I-ego stopnia”.

Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszego absolwenta OHP, ale także stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań, osiągnięć i sukcesów osiągniętych podczas pobytu w jednostce.

Nasz uczestnik – Piotr Kłobus – odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie „FOTO-VIDEO-STUDIO” Dzięglewscy w zawodzie fotograf, w ciągu trzyletniego uczestnictwa w naszym hufcu, brał aktywny udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i akcjach charytatywnych organizowanych  przez OHP.

Na ręce Piotrka, poza podziękowaniem ze strony Komendanta Hufca oraz kadry wychowawczej, trafiły atrakcyjne nagrody ufundowane przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP. Serdecznie gratulujemy i raz jeszcze dziękujemy Piotrkowi za jego aktywność i zaangażowanie w trakcie trzyletniej nauki. Życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, mamy nadzieję, że będzie odwiedzał naszą jednostkę, kiedy tylko znajdzie czas. Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia!

Kadra HP 5-20 Wieruszów


Skip to content