poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Szlachetna paczka” – przeprowadźmy zbiórkę na ten szczytny cel – pedagog szkolny zaprasza wolontariuszy„Szlachetna paczka” – przeprowadźmy zbiórkę  na ten szczytny cel – pedagog szkolny zaprasza wolontariuszy

Akcja „SZLACHETNA PACZKA” dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.  

Główną formą pomocy jest zbiórka paczek z rzeczami materialnymi: odzież, żywność i inne produkty podstawowe potrzebne do życia.
Istnieje   także możliwość wpłaty pieniężnej na konto Szlachetnej Paczki.
Mimo, że czas przeprowadzenia akcji skupia się głównie w okresie świątecznym (bożonarodzeniowym)- My możemy wspomóc już dziś.
Zapraszam uczennice i uczniów chętnych do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy w szkole o zgłoszenie się do  pedagoga szkolnego. Razem możemy przeprowadzić ważną i mądrą akcję wsparcia najbiedniejszych.
Zapraszam do współpracy.

„Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy.

Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.
Zwracamy szczególną uwagę na:
– historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
– dochód przypadający na jednego członka rodziny,
– postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
– przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność,nieszczęście, samodzielny rodzic, start w samodzielność i inne:Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki.

To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.”

 Można także zakupić gadżety na:

http://allegro.pl/bransoletka-opaska-lubie-ludzi-szlachetna-paczka-i6963993245.html?reco_id=4413c816-a42d-11e7-9335-ecf4bbc7fef8&ars_rule_id=201


Skip to content