poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WieruszowieŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wieruszowie

W dniu 14.11.2018 r. doradca zawodowy Magdalena Strugała z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Wieruszowa wraz z pracownikiem agencji zatrudnienia COVEBO z Kluczborka p. Pawłem Konstanciukiem przeprowadzili prelekcję dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018. Ta międzynarodowa kampania promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują własne bariery. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości popularyzuje samorealizację, wsparcie i własny rozwój. Wspólna pogadanka miała na celu przedstawienie postaw przedsiębiorczych, a także zagadnienia związane z bezpiecznym wyjazdem za granicę. Konferencja przedsiębiorcza upłynęła w bardzo przyjemnej atmosferze, młodzież wykazywała ogromne zadowolenie z przeprowadzonych wykładów oraz aktywne uczestnictwo w pogadance.
Koordynatorzy szkolni spotkania: wicedyrektor Małgorzata Karkoszka i pedagog szkolny Danuta Urbaś.


Skip to content