poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podsumowanie wyników etapu okręgowego OWIUBPodsumowanie wyników etapu okręgowego OWIUB

W dniu 6 marca 2021r. odbył się etap Okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zakończone zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przeprowadzone w 12 okręgach w dniu 6 marca 2021 r. w dobie pandemii w trybie stacjonarnym charakteryzowała wyższa frekwencja w porównaniu z zawodami z poprzedniej edycji. Ogólnopolska frekwencja uczestników zawodów w 2021 roku wyniosła 90,16 %.

W okręgu Centralnym z siedzibą w Wieluniu do zawodów tego stopnia komisja zakwalifikowała 51 uczniów z 14 szkół województwa łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego.

Naszą szkołę reprezentowali i osiągnęli następujące wyniki uczniowie:

  1. Natalia Sztukowska z klasy III Technikum Budowlanego – 28 miejsce
  2. Adrian Kos z klasy IV Technikum Budowlanego – 15 miejsce

Jako szkoła zajęliśmy 7 miejsce (tak jak w poprzedniej edycji) mając tylko dwóch reprezentantów.

Podstawą prawną uprawnień finalistów i laureatów jest ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Na jej podstawie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikacie w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wykaz olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (do 31 października 2027 r. również z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

Gratulujemy Natalii i Adrianowi osiągniętych wyników. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach olimpiady również innych uczniów.