poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy”Konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy”

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie do udziału w konkursie fotograficznym sleeveface „ Z książką Ci do twarzy” organizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej.

Życzymy miłej zabawy 🙂📖📸

Regulamin konkursu:

I . Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Konkurs fotograficzny jest inicjatywą związaną z organizowanym w bibliotece Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.
 2. Adresatem konkursu są uczniowie szkoły.
 3. Cele konkursu jest:

– promocja czytelnictwa i książki,

– zachęcanie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki szkolnej,

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– zachęcanie do twórczej aktywności oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

-upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,

– promocja biblioteki w środowisku szkolnym i regionalnym,

II . Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
 2. Konkurs będzie trwał od 05.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
 3. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze: Halina Paluch, Emilia Brylak-Świałowska.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów zdjęcia zgodnie z założeniem techniki „sleeveface”, która polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki w adekwatne do jej okładki otoczenie. Wybór okładki do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.
 3. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tematem,

– oryginalność,

– twórcze podejście do tematu,

– walory artystyczno-wizualne,

– jakość techniczna pracy,

– dokładność dopasowania okładki do postaci,

 1. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.

V . Zasady zgłaszania prac konkursowych.

 1. Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres biblioteka336@wp.pl. Zdjęcia powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii do w celach promocji biblioteki (strona internetowa szkoły, facebook ).

3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska oraz wizerunku.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 2. Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa .
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie br.
 4. Laureaci oraz ich prace zostaną zaprezentowani na stronie internetowej oraz na fanpage Szkoły.
 5. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

VII . Prawo autorskie

 1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich (kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich do zdjęć.


Skip to content