poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy – MCK i OHP WieruszówDoradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy – MCK i OHP Wieruszów

W dniu 25.01.2021r. Kadra Młodzieżowego Centrum  Kariery w Wieruszowie zorganizowała zajęcia na świetlicy Hufca Pracy 5-20 w ramach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – dla  uczestników  OHP.

Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczyły  planowania przyszłości zawodowej i podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowej. Młodzież miała możliwość określenia swoich celów na najbliższą przyszłość. Omówiono przeszkody jakie mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Planowanie kariery należy rozpocząć od identyfikacji dwóch czynników:
wewnętrznego – umożliwiającego  realne i obiektywne odkrycie samego siebie oraz zewnętrznego, który wiąże się z oceną otoczenia i środowiska, w którym funkcjonujemy.

Dużo ludzi źle wybiera swoją ścieżkę kariery, ponieważ nie zastanawia się nad samym sobą, tylko w pędzie biegnie do narzuconych przez społeczeństwo celów, często sprzecznych ze swoimi nieznanymi jeszcze pragnieniami. Dla wielu błahe i zbędne wydają się psychologiczne rozważania, a  tak naprawdę są one pierwszym elementem spełniania zawodowego.
Przechodząc do konkretów:
do czynników wewnętrznych, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu kariery  zawodowej, należy zaliczyć m. in: zainteresowania, umiejętności, mocne strony, cechy charakteru, wizje i marzenia.

Zatem, jak kształcić, aby młodzi ludzie mogli odnosić sukcesy osobiste i zawodowe w tak szybko zmieniających się warunkach na globalnym rynku pracy? Jak ich przygotować, by mogli sprostać nowym wymaganiom pracodawców? Na jakie zagadnienia położyć nacisk, by absolwenci szkół zawodowych nie zasilali w tak wysokim procencie statystyk bezrobocia, a moment przejścia od edukacji do pracy był naturalną konsekwencją dorastania i podejmowania nowych ról społecznych?

Pomocne w tym są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujące uczniów szkół branżowych do otwartości na zachodzące zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Założeniem tych zajęć  jest przysposabianie ucznia do dokonywania świadomego, odpowiedniego i trafnego wyboru ścieżki zawodowej, odkrywania swoich mocnych stron, zalet i talentów oraz do wyznaczania sobie, adekwatnych do własnych zasobów, celów edukacyjnych i zawodowych.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom Hufca OHP Wieruszów za udział w zajęciach.