poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Czysty świat tego nam brak”„Czysty świat tego nam brak”

We wtorek 21.03.2023r. w ramach planu Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP uczniowie klas I, II i III Branżowej Szkoły Zawodowej , będących uczestnikami Hufca Pracy w Wieruszowie wzięli udział w spotkaniu z leśnikiem Henrykiem Dzięciołowskim, który jest podleśniczym w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Siemianicach oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Spotkanie miało miejsce w parku Marianka, usytuowanego wzdłuż rzeki Brzeźnicy. Głównym celem wycieczki było: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zachęcenie do uczestniczenia w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska.

 Młodzież miała możliwość pooddychania świeżym powietrzem, spacerowania po ścieżkach i kładkach w parku. Pan leśniczy bardzo ciekawie opowiadał nam o życiu zwierząt leśnych, wędrówkach ptaków oraz życiu zwierząt wodnych. Poruszyliśmy temat zanieczyszczenia środowiska przez ludzi oraz jego skutków dla życia zwierząt i roślin. Obserwowaliśmy naturalny ekosystem świata roślin i zwierząt. Podczas niespełna 1,5 h wycieczki spotkaliśmy wiewiórki, sarny, żurawie, pliszkę żółtą, jastrzębia, gołębie grzywacze, sójkę i mnóstwo innych ptaków. Młodzież miała możliwość korzystać z lornetki Pana Henryka i bardzo chętnie szukała zwierząt i obserwowała je.

Uczniowie uznali wycieczkę za bardzo interesującą i udaną. Pan leśniczy zrobił na nas ogromne wrażenie wykazując się ogromną wiedzą na każdy podjęty przez nas temat. Tego typu inicjatywy powinny być organizowane częściej, ponieważ młodzież w tym czasie odpoczywa od stresów dnia codziennego, polepsza swoje samopoczucie i wycisza się.


Skip to content