poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Znów „pokazaliśmy języki”Znów „pokazaliśmy języki”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach programu Fundacji „Pokaż język” . Konkretnie: chodzi o pokazanie umiejętności językowych uczniów z języka angielskiego i niemieckiego.

„Pokaż język” to program edukacyjny, który poprzez zaangażowanie nauczycieli i motywowanie uczniów do nauki języków obcych, ma za zadanie zwiększenie szans życiowych  młodzieży. Celem akcji nie jest tylko zachęcenie uczniów do intensywnej i samodzielnej nauki. Inicjatorom programu zależy również na współtworzeniu standardów dydaktycznych w regionie. Intencją organizatorów jest to, by w program edukacyjny zaangażowali się nie tylko uczniowie ale również nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Inicjatorzy programu „Pokaż język” będą premiować wyróżniających się zaangażowaniem, otwartością na wiedzę i silną motywacją uczniów, jak również nagradzać nauczycieli, którzy dzięki aktywnej i rzetelnej realizacji programu dydaktycznego przyczynią się do jego sukcesu. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu  uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają stypendia. Nauczyciele o najlepszych osiągnięciach dydaktycznych otrzymają wartościowe nagrody i wyróżnienia. Działania fundacji i Grupy Pfleiderer tworzą szansę na rozwój młodzieży i są motywacją do dalszej nauki.


Skip to content