poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zbieraj razem z nami! Zapraszamy!Zbieraj razem z nami! Zapraszamy!

„Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Segregując odpady ograniczamy zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka a także zwiększamy świadomość ekologiczną i wyrabiamy nawyki porządku, oszczędności i gospodarności.

Dla przykładu zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury to:

  • uratowanie 17 drzew,
  • oszczędność 25 % energii,
  • oraz oszczędność 26 000 litrów wody,
  • aż o 75 % mniej zanieczyszczeń atmosfery.

Dzięki tym informacjom dochodzimy do wniosku, że takie niewielkie działania z naszej strony mogą zdziałać dużo dla środowiska i naszego zdrowia. Poprzez minimalne zaangażowanie i wyrobienie nawyków segregacji i wprowadzenie je w codzienne życie możemy pomóc naszej planecie. Mamy poczucie, że nie zostawiamy po sobie śmietnika oraz nie zrzucamy narastającego problemu na następne pokolenia.”

Nauczycielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik oprócz plastikowych nakrętek, zbiera również płyty cd, stare telefony, zużyte baterie. W segregowaniu „zbiorów” pomagają Jej Kinga Gabas i Paulina Zgadzaj z klasy I Technikum Handlowo-Hotelarskiego.


Skip to content