poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zaloguj się do „Staszica”!Zaloguj się do „Staszica”!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, składa serdeczne podziękowania na ręce uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach „Dnia Otwartego Szkoły” – 9 marca 2016 roku.

Miło było Was gościć!

W tym dniu uczniowie „Staszica” wzięli również udział w Targach Edukacyjnych, które odbywały się w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

Do podziękowań dołączamy informację na temat terminów składania dokumentów i badań lekarskich, jakie są przewidziane dla naszych przyszłych uczniów.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy cały czas do Waszej dyspozycji odnośnie udzielania informacji na temat kierunków kształcenia i wszelkich innych zapytań.

Odwiedźcie nas osobiście lub zadajcie pytania przez szkolny facebook: facebook.com/zsp.wieruszow/

zapraszamy na www.zsp.wieruszow.pl

W dniach od 24 czerwca 2016 do dnia 28 czerwca 2016 do godziny 12:00 kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wstępne listy przyjętych do techników i zasadniczych szkół zawodowych zostaną wywieszone w dniu 4 lipca 2016 roku do godz. 12:00.

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w dniu 12 lipca 2016 roku o godz. 12:00.

W dniach od 4 lipca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. do godz. 12:00 należy dostarczyć do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum stanowiący potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej
  • oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • wypełnioną ankietę kandydata do ZSP,
  • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
  • kartę zdrowia i orzeczenie lekarskie,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • kandydaci do klas zasadniczych zawodowych dostarczają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Obowiązkowe bezpłatne badania lekarskie odbędą się w naszej szkole w dniach:

  • dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 1 lipca od godz. 8.00
  • dla Technikum – 4 lipca od godz. 8.00

Na badanie lekarskie kandydaci ze stwierdzoną wadą wzroku proszeni są o zabranie ze sobą badań okulistycznych.