poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zakończenie kursu Operatora wózków jezdniowych w OHP w WieruszowieZakończenie kursu Operatora wózków jezdniowych w OHP w Wieruszowie

W dniu 28.09.2021r w Wieruszowie odbył się egzamin kursu zawodowego „Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z bezpieczną wymianą butli.”

W kursie wzięło udział 11 uczestników  Ochotniczych Hufców Pracy w Wieruszowie. Program kursu zawodowego składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to wiedza teoretyczna, druga część obejmowała zajęcia praktyczne i zakładała korzystanie ze  sprzętu i naukę jego obsługi. Egzamin został  przeprowadzony przez komisję Urzędu Dozoru  Technicznego. Założeniem kursu było przede wszystkim nabycie umiejętności obsługi wózka widłowego, co w znaczący sposób przełoży się na zwiększenie szansy młodzieży w znalezieniu stabilnej pracy w większości branż. Operatorzy są potrzebni zarówno w ogromnych magazynach i składach, ale także w mniejszych przedsiębiorstwach.

Nasza młodzież, która ukończyła kurs miała zorganizowane w czasie uczestnictwa wszelkie materiały dydaktyczne dostosowane do tematyki i potrzeb, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.


Skip to content