poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Zakładam własną firmę” – zajęcia z doradztwa zawodowego„Zakładam własną firmę” – zajęcia z doradztwa zawodowego

W dniu 11 października 2017 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przeprowadził zajęcia w Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie z uczniami klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawcy pani Karoliny Zaleśnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa. 

 Temat zajęć brzmiał: „Zakładam własną firmę”, którego zadaniem było uświadomienie uczestnikom jak ważne jest przemyślenie decyzji o założeniu własnej firmy oraz jak istotny jest pomysł na założenie własnej działalności. Uczniowie poznali kroki, jakie należy wykonać, by założyć własną firmę oraz zapoznani zostali z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia analizy pomysłów na firmę, wzbudziło w uczestnikach zajęć refleksje nad plusami i minusami własnej firmy. Współczesny rynek pracy wymaga od potencjalnych założycieli firm innowacyjności i pomysłowości, które wspomogą kapitał ludzki oraz wielkość nowoczesnego rynku.


Skip to content