poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zajęcia z młodzieżą podczas ferii zimowychZajęcia z młodzieżą podczas ferii zimowych

Podczas ferii zimowych doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieruszowie spotkali się z uczestnikami HP 5-20 w Wieruszowie uczącymi się w Szkole Branżowej I stopnia im. Stanisława Staszica.

Spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy oraz omówieniem zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz oczekiwań pracodawców. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak zaplanować karierę zawodową oraz rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

 Uczestnicy zostali zapoznani także z regulaminami oraz zachęceni do udziału w konkursach, które Młodzieżowe Centrum Kariery organizuje w marcu. Celem konkursów jest upowszechnienie kształcenia zawodowego, promowanie kreatywności młodzieży oraz kształtowanie postaw otwartych na rozwój zawodowy. Konkursy mają także na celu rozbudzenie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy, rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno zawodowej i rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.


Skip to content