poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Zagospodarowanie terenu szkoły – prace naszych budowlańców”„Zagospodarowanie terenu szkoły – prace naszych budowlańców”

W dniach 05 ÷ 11.10.2021r. oraz 18÷28.10.2021 r,uczniowie z klasy ITb , IIITbp, IIITbg, IVTb oraz 2Tb Technikum Budowlanego: wykonywali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funkcjonalności i wizerunku.

Uczniowie wykonali nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki z kostki betonowej oraz płyt ażurowych przy budynku pasywnym.

Prace przerywała zmienna w tej porze roku aura, ale dzięki wytrwałości i zaangażowaniu osiągnięto cel.

Na terenie przyszłych prac zgromadzony został materiał; zarówno nowo zakupiony, jak również z odzysku. W przewiezieniu kostki z miejsca magazynowania pomogli nam właściciele współpracujących ze szkołą przedsiębiorstw. Również sponsorzy nie zawiedli i dostarczyli nam piasek i sprzęt.

Pierwszego dnia po pracach porządkowych i zagospodarowaniu placu budowy, na miejscu przyszłego chodnika i nawierzchni uczniowie zabrali się do właściwego zadania.

Wykonano prace pomiarowe i prace ziemne związane z korytowaniem pod kostkę, a następnie rozpoczęli montaż obrzeży trawnikowych na ławach betonowych.

W drugiej kolejności została wykonana podbudowa z pospółki zagęszczona ręcznie, a na niej ułożona została kostka typu „dwuteownik” gr.8cm: z zasypaniem szczelin piaskiem. Warstwa pod kostką została wzmocniona podsypką cementowo-pisakową. Ta nawierzchnia została wykonana tuż przy wejściu do nowego budynku szkoły.

Kolejne dni to prace pomiarowe i korytowanie pod chodnik z kostki „z odzysku” prostokąt i kwadrat z fazą gr.6cm. Nawierzchnie te zostały wykonane z poszerzeniami dla montażu ławek, które zostaną ustawione wiosną. W trakcie robót wykorzystywany był sprzęt ręczny: łopaty, szpadle, grabie, młotki oraz do transportu- taczki, uczniowie mieli możliwość również wykorzystać do prac sprzęt mechaniczny – betoniarka, szlifierka kątowa. W kontrolach pomiarowych wspomagali się poziomnicami, kątownikami, miarami i niwelatorem.

Pierwszy raz uczniowie wykonywali chodnik z płyt ażurowych ECO. Dzięki takim rozwiązaniom uzyskuje się 50% powierzchni zielonej – prace na rzecz ochrony środowiska. Nawierzchnia ta została wykonana na warstwie piaskowej, a szczeliny zostaną wypełnione ziemią i między fragmentami betonowymi wyrośnie trawa.

Ostatnim zadaniem do wykonania była nawierzchnia mieszana z płyt ażurowych i kostki w kształcie koła wokół pozostawionego jedynego drzewa. Będzie tam w okresie późniejszym zamontowana ławeczka na planie wyznaczonego koła.

Grunt z wykopów został sukcesywnie gromadzony w pryzmach, a po wykonanych pracach budowlanych rozplanowany po terenie i przygotowany pod wysiew trawy.

Kolejny już raz uczniowie technikum budowlanego angażują się w prace na terenie szkoły, a przy tym zyskują doświadczenie, tak dziś pożądane przez pracodawców.

Podczas wykonywania prac otrzymaliśmy wsparcie sprzętowe i materiały od właścicieli firm: Pana Ryszarda Górki firma WIDLEX przewóz kostki wózkiem widłowym, Pana Grzegorza Wojewoda- Wojewoda Develpoment spółka z.o.o- transport ładowarką teleskopową kostki na plac,  Pana Marka Ociepy firma Usługi Transportowe Marek Ociepa – dostarczenie nieodpłatnie piasku oraz od kierownika PZD Pana Marka Kanickiego dostarczenie piasku i zagęszczarki  oraz operatora wraz z wykonaniem zagęszczenia nawierzchni – wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i podarowane materiały!!!

Z uwagi, że prace okazały się rozwojowe, nasza działalność będzie wznowiona na wiosnę.


Skip to content