poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wzniośle i radośnie o Święcie NiepodległościWzniośle i radośnie o Święcie Niepodległości

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia.
Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska – wykreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uroczystą akademią uczciła rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów.
(„Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów”).

Montaż słowno-muzyczny i prezentację multimedialną przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Eweliny Heidt, Krzysztofa Gałęzy i Macieja Heidta.

Dziękujemy serdecznie uczniom: Karolinie Okoń – za prowadzenie uroczystości, Agnieszce Melkowskiej, Natalii Jaśniak, Julii Pietrzak, Natalii Sułkowskiej, Sylwii Malik, Natalii Borgul, Kamili Klain, Sandrze Augustyniak, Marlenie Pasiak, Magdalenie Zając, Patrykowi Zgadzajowi, Patrykowi Wróblowi, Damianowi Nowakowi, Jakubowi Trafarskiemu, Mateuszowi Śmiataczowi, Markowi Błażejewskiemu i Michałowi Knieciowi.

Uczniowie reprezentowali również naszą szkołę na powiatowych obchodach Święta Niepodległości w Czastarach.
Poczet sztandarowy: Monika Kuzaj, Martyna Świątek, Damian Mądrawski.
Kwiaty pod Dębem Wolności złożyli: dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem, opiekunka Samorządu Uczniowskiego Jadwiga Kołodziej i uczeń Bartosz Górka.

Uczestniczyliśmy także w uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez Gminę i Miasto Wieruszów, które to Święto zostało połączone z 10-tą rocznicą nadania Zespołowi Szkół nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegację naszej szkoły utworzyli: wicedyrektor Małgorzata Karkoszka i poczet sztandarowy w osobach: Pauliny Kasendry, Natalii Więcek i Damiana Chałupki.

Uczestniczyliśmy także w Ognisku Patriotycznym na wieruszowskim Rynku, gdzie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.