poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Wysprzątajmy powiat wieruszowski na wiosnę”„Wysprzątajmy powiat wieruszowski na wiosnę”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wspólnie z opiekunami w piątek 19. kwietnia br. kolejny raz brali  czynny udział w akcji „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.

Głównym przesłaniem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych, znaczenie  czystego  środowiska oraz to, że człowiek przyjazny naturze może być jednocześnie przyjazny drugiemu człowiekowi.  Inicjatywa ta pokazała, że mamy realny wpływ na nasze środowisko i każdy z nas może coś dobrego pozostawić po sobie.

Swoim zasięgiem akcja objęła tereny położone wokół szkoły oraz w jej  sąsiedztwie, a także parki: Marianka i obok stadionu.

Dyrekcja szkoły składa podziękowania uczniom z klas: 1d, 1s, 1w, oraz nauczycielom sprawującym opiekę: p. I. Machoń- Brodzie,  p. K. Hłądzyńskiej, p. W. Grajerzowi  oraz  wszystkim zaangażowanym  za udział w akcji.


Skip to content