poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wynik Prawyborów w StaszicuWynik Prawyborów w Staszicu

4 października 2019 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały prawybory. W głosowaniu brali udział uczniowie klas II, III i IV oraz nauczyciele. Głosować można było tylko na Komitety Wyborcze zgłaszające kandydatów na posłów. Podstawowym celem akcji było propagowanie wśród młodzieży świadomości korzystania z przywilejów demokracji , oraz wyrażenia uczucia odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest Ojczyzna.

Była urna, hasła i plakaty zachęcające do glosowania. Młodzież przy tworzeniu prac wykazała się nie tylko talentem plastycznym, ale również pomysłowością i humorem.

Ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania w prawyborach to 351 osób, z czego udział wzięło 221 osób, co stanowi 62,96 %.   Oddano 213 głosów ważnych i 8 nieważnych. Nad sprawnym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Marta Kowalińska –przewodnicząca, Natalia Sztukowska – zastępca przewodniczącej, Mikołaj Drobnik, Mikołaj Jaskuła, Jakub Przybył, Natalia Starzębska, Patrycja Rabiega-Śmiatacz, Magdalena Kotala, Joanna Trzeciak, Daria Wierzba – członkowie.

Pieczę nad koordynowaniem szkolnych prawyborów sprawował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie P. K. Gałęza.

Wynik głosowania na poszczególne Komitety Wyborcze rozłożył się następująco:

  1. KW Prawo i Sprawiedliwość 30,58%
  2. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 21,66%
  3. KKW Koalicja Obywatelska PO .NIPL Zieloni 18.84%
  4. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,52%
  5. KW Polskie Stronnictwo Ludowe 11,05%
  6. KKW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 6,35%


Skip to content