poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wycieczka techniczna na Górny ŚląskWycieczka techniczna na Górny Śląsk

W dniu 04.XII.2019 r. grupa 50 uczniów ze Staszica kształcąca się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyła w wycieczce technicznej na Górny Śląsk. Opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu sprawowali nauczyciele: Jacek Bielecki, Krzysztof Gałęza i Radosław Światłowski.

Do Elektrowni Jaworzno II – pierwszego celu naszej podróży dotarliśmy przed godziną 8.00.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią zakładu oraz przeszkolenia z zakresu przepisów bhp. Panowie przewodnicy pokazali nam instalacje do rozładunku a później transportu  węgla i biomasy do urządzeń, które odpowiedzialne są za produkcję pary wodnej.

Zostaliśmy zapoznani z budową i zasadą działania zainstalowanych tutaj bardzo nowoczesnych kotłów fluidalnych i pyłowych pracujących z turbinami ciepłowniczo – kondensacyjnymi, rurociągami odprowadzającymi spaliny, odsiarczalnią i nastawnią.

Na miejscu mogliśmy przyjrzeć się jednej z największych realizowanej przez Grupę Tauron i Rafako inwestycji w kraju – budowa bloku o mocy 910 MW. Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. Ma spełniać wszystkie restrykcyjne unijne przepisy środowiskowe. Niewątpliwie dużą atrakcją dla nas był wjazd windą na dach bloku energetycznego i widok na najwyższy komin w Polsce liczący sobie 306 m. Z  góry budynku mieliśmy okazję zobaczyć unoszący się w oddali olbrzymi smog powstały na skutek spalania paliw kopalnych a który stanowi dla naszego zdrowia i życia zagrożenie.

Kolejnym celem naszej wycieczki był Fiat Chrysler Automobiles w Tychach. Dzięki uprzejmości Zarządu oraz osobistemu zaangażowaniu Pana R. Światłowskiego mogliśmy tutaj gościć już po raz czwarty. Na początku zwiedzania w sali konferencyjnej obejrzeliśmy projekcję filmu poświęconego zasadom bezpieczeństwa, historii, specyfice i produktach tyskiego fiata. Po przemieszczeniu się na spawalnię ujrzeliśmy istny „taniec robotów”. Zespawanie karoserii jednego egzemplarza zajmowało maszynom dosłownie kilka minut. W dalszej części trafiliśmy na wydział montażu wraz z linią odbioru gotowych pojazdów Fiata 500 i Lanci y. Wszystko  z czym tutaj mieliśmy kontakt było dla nas bardzo ciekawe i pasjonujące. Wyjazd niewątpliwie wpłynął na podniesienie doświadczenia i wiedzy tak bardzo potrzebnej w branży mechatronicznej.

Respekt i „szacun” dla młodzieży za przykładne zachowanie, zdyscyplinowanie i zainteresowanie.


Skip to content