poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wycieczka na XXVII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATIKON oraz do Muzeum Powstania WarszawskiegoWycieczka na XXVII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATIKON oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego

9 marca 2023r. uczniowie z klas mechatronicznych wraz opiekunami P. Radosławem Światłowskim, P. Krzysztofem Gałęzą oraz P. Jackiem Bieleckim  udali się na 1-dniową wycieczkę do Warszawy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATIKON oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON są od 26 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, a zwiedzającym szansę zapoznania się z nowościami w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

W tym roku zakres tematyczny targów  AUTOMATICON obejmował takie dziedziny jak: Automatyzacja, Systemy pomiarowe i aparatura kontrolno-pomiarowa, Robotyzacja, Elektronika przemysłowa, Laboratoryjna aparatura pomiarowa do celów przemysłowych, naukowych i dydaktycznych, Napędy, Pompy, zawory i armatura, Technologie 3D w przemyśle, Projektowanie, oprogramowanie, usługi    konsultingowe.

Kolejnym punktem wyjazdu było Muzeum Powstania Warszawskiego.  Muzeum Powstania Warszawskiego utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.

Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL-u. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne. Są one bardzo przydatne w dotarciu do jednego z głównych jego adresatów, jakim jest młodzież, pozwalają także w sposób inspirujący opowiadać o historii i patriotyzmie.

Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów. Przez pierwsze 10 lat działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.

Jacek Bielecki, Radosław Światłowski, Krzysztof Gałęza


Skip to content