poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wybory uzupełniające do Samorządu UczniowskiegoWybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego

Praca w Samorządzie Uczniowskim to bardzo odpowiedzialna i prestiżowa funkcja. To reprezentowanie i wspieranie uczniów, wypracowanie wraz z opiekunem  samorządu kompromisów dla młodzieży i reprezentowanie szkoły na zewnątrz.  W tym roku wybory dotyczyły dwóch stanowisk: zastępcy przewodniczącej i lektora.

27 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, trójek klasowych oraz uczniów zainteresowanych pracą na rzecz szkoły.

Spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, w drodze głosowania zostały wyłonione następujące osoby. Zastępcą przewodniczącej została Monika Melkowska – uczennica II klasy Technikum handlowego, natomiast lektorem Huber Owczarski- uczeń II klasy Technikum budowlanego.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Przewodnicząca: Sandra Augustyniak z klasy III Technikum Budowlanego, 
Prowadzenie uroczystości  szkolnych:
Sandra Augustyniak z klasy III Technikum budowlanego,

Hubert Owczarski z klasy  II Technikum Budowlanego.
Sekcja – losowanie numerów niepytanych:
Sandra Augustyniak z klasy III Technikum Budowlanego, 

Kamila Klain z kl III  Technikum Budowlanego.

Poczet Sztandarowy Szkoły reprezentują:
Wiktoria Małys  z klasy III Technikum Logistycznego, Julia Weszka z klasy III Technikum Logistycznego, Monika Poślad z klasy T III Technikum Logistycznego, Sebastian Juszczak z klasy II Technikum Logistycznego, Weronika Malik z klasy II Technikum Informatycznego. 

Życzymy Samorządowi Uczniowskiemu owocnej pracy,  natomiast odchodzącym przedstawicielom bardzo dziękujemy za pracę i sumienność na rzecz szkoły  oraz  życzymy powodzenia na maturze!


Skip to content