poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wspomnienie o ś.p. Dyrektorze Jerzym AjtnerzeWspomnienie o ś.p. Dyrektorze Jerzym Ajtnerze

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja.

Zmarł były Dyrektor naszej szkoły ś.p. Jerzy Ajtner.

Składamy kondolencje najbliższej Rodzinie, sami pogrążamy się w smutku i zadumie.

Dyrektor mgr Jerzy Ajtner  sprawował funkcję dyrektora przez 19 lat. To on ze szkoły mieszczącej się w jednym budynku, stworzył Zespół Szkół prowadzący dydaktykę w dwóch budynkach, zatrudniający 64 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor mgr Jerzy Ajtner mieszkał w Wieruszowie i rozpoczął pracę w naszej szkole 1 września 1972 roku – jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży mechanicznej.

W latach 70-tych pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych, co dało mu duże doświadczenie praktyczne.

W 1991 roku w okresie transformacji przystąpił do pierwszego konkursu na dyrektora szkoły  mając duże poparcie w środowisku szkolnym i we władzach oświatowych.

Ponieważ był nauczycielem z dużym stażem, widział potrzeby i mankamenty funkcjonowania szkoły. Starał się za wszelką cenę poprawić warunki nauczania. Już w drugim roku urzędowania jako dyrektor wystąpił do kuratorium oświaty w Kaliszu z wnioskiem o zakup sąsiadującego ze szkołą obiektu, po likwidowanej spółdzielni dziewiarskiej przy ulicy Waryńskiego. Już od roku szkolnego 1992/93 warsztaty szkolne rozpoczęły działalność w nowym budynku tworząc wraz ze szkołą jeden kompleks zabudowy. Po adaptacji i modernizacji warunki pracy i nauki uległy radykalnej poprawie.

Jednak najważniejszym celem jaki postawił przed sobą pan dyrektor Jerzy Ajtner była budowa nowoczesnej sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna choć najważniejsza to nie jedyne zadanie stojące przed dyrektorem w tym czasie. Główny budynek szkoły wymagał remontów, termomodernizacji, wymiany ogrzewania i okien. Dzięki staraniom dyrektora oraz pomocy władz powiatu zrealizowano wszystkie wymienione inwestycje.

Rok 2002 to rok szczególny. 5 października na mocy uchwały Rady Powiatu nadano szkole imię Stanisława Staszica. Szkoła otrzymała sztandar.

Ś.p. Dyrektorowi J. Ajtnerowi zawdzięczamy nie tylko dbałość o rozwój bazy materialnej, ale także inspirowanie i wspieranie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia. Do działań tych należały:
– wyposażenie pracowni informatycznych i multimedialnych,
– wprowadzenie nowoczesnego kierunki kształcenia w zawodzie technik mechatronik i wyposażenie pracowni dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych,
– powstanie nowoczesnych pracowni zajęć praktycznych dla zawodu technik elektryk, technik budownictwa i technik handlowiec,
– stworzenie centrum multimedialnego dla młodzieży w bibliotece szkolnej.

W czasie 19 lat pracy na rzecz naszej szkoły wykreował jej nowy wizerunek. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica to nowoczesna szkoła przyszłości, która dzielnie dotrzymywać będzie kroku nadchodzącym czasom.

Dyrektor mgr Jerzy Ajtner był nie tylko wspaniałym dyrektorem i nauczycielem, ale także wyrozumiałym, życzliwym każdemu człowiekiem. Swoją otwartą postawą dawał świadectwo jak należy rozmawiać z drugim człowiekiem- szanując jego godność.

Panie Dyrektorze -zapisał Pan w historii naszej szkoły najbardziej wartościowe karty.

Za wszystko serdecznie Panu – Panie Dyrektorze – dziękujemy. 

Msza żałobna odbędzie się w środę, 8 listopada, godzina 13.00, w wieruszowskim kościele p.w. Świętego Stanisława.


Skip to content