poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

WOLONTARIAT ze Staszica i III edycja Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu UlicznegoWOLONTARIAT ze Staszica i III edycja Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego

W dniu 8 września br. r odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Integracyjnego  Biegu Ulicznego.

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc”   w Wieruszowie, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki  oraz Gmina Wieruszów.

Beneficjentami imprezy integracyjnej były osoby niepełnosprawne z powiatu wieruszowskiego reprezentujące placówki zajmujące się aktywizacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością oraz  indywidualne osoby z niepełnosprawnością z całej Polski. Uczestnikami imprezy byli także ich pełnosprawni rówieśnicy. Łącznie udział w imprezie wzięło ok. 300 osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem imprezy/projektu było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania w środowisku.

Od wielu już lat młodzież  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie ma  przyjemność pracować wolontarystycznie i  włączać się w przedsięwzięcia organizowane przez  Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

W tym roku w  pracę zaangażowali się następujący uczniowie: Sandra Augustyniak kl. 4Ttb, Sebastian Juszczak kl. 3Tlh, Karolina Adamska kl. 2D, Dagmara Kasprzak kl. 3Tekho, Weronika Tomaszewska kl. 3Tekho, Julia Kubacka kl. 1Tekho, Sandra Kasprzak kl. 2Tekho, Damian Strzelczyk  kl. 1Tmb, Marcelina Wrońska kl. 2Ttb, Jakub Winkowski kl. 2Ttb.

 Serdecznie dziękujemy wolontariuszom  za poświęcenie w sobotę swojego wolnego czasu oraz za  okazane serce i życzliwość. Pomoc  drugiemu człowiekowi jest nieoceniona.


Skip to content