poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wizyta Przygotowawcza w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”Wizyta Przygotowawcza w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Nazwa projektu: „Dziś staż, jutro lepsza przyszłość”

W dniach 2-4 maja 2024 roku odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” pn. „Dziś staż, jutro lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Celem wyjazdu do Grecji było przygotowanie realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego, który odbędzie się w dniach 19.05.2024 – 01.06.2024. Naszą szkołę reprezentowały dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie pani Agnieszka Mazurowska i nauczyciel przedmiotów zawodowych pani Ewa Kowalińska. Podczas wyjazdu opracowano szczegółowy plan dotyczący realizacji międzynarodowych praktyk zawodowych dla uczniów oraz odbyły się intensywne spotkania z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw, w których nasza młodzież będzie zdobywać doświadczenie zawodowe. Omówiono również oczekiwania i wymagania dotyczące przedsięwzięcia. Został opracowany szczegółowy harmonogram odbywania praktyk,  przedstawiono metody monitorowania i oceny postępów edukacyjnych uczniów, poruszono również kwestie zakwaterowania oraz opieki nad młodzieżą w czasie jej pobytu za granicą. Ustalono szczegóły dotyczące realizacji projektu, w tym:

  • dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk
  • szczegółowe role i obowiązki każdej ze stron
  • mechanizmy komunikacji i raportowania postępów

Wizyta przygotowawcza zakończyła się pełnym sukcesem, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji projektu. Współpraca z partnerami z Grecji otwiera przed naszymi uczniami nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Praktyki zawodowe za granicą to nie tylko szansa na zdobycie cennych umiejętności, ale także na poznanie greckiej kultury i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. Przed nami wiele wyzwań, ale także szansa na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, które przyczynią się do rozwoju zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Działanie jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób program unijne umożliwiają rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej i wymiany doświadczeń zawodowych.

„Dziś staż, jutro lepsza przyszłość”


Skip to content