poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wiktoria Ostrycharz – VI miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji absolwentów – uczestników OHPWiktoria Ostrycharz – VI miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji absolwentów – uczestników OHP

SUKCES ABSOLWENTKI HP 5-20 W WIERUSZOWIE NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE O TYTUŁ ABSOLWENTA ROKU OHP 2017.  W dniu 05.09.2017 roku ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy w roku 2017 r. w kategorii ,,Nauka zawodu’’. Uczestniczka Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie a jednocześnie tegoroczna Absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie  WIKTORIA OSTRYCHARZ ostatecznie zajęła VI miejsce w  ogólnopolskiej rywalizacji.

Celem konkursu ogłoszonego przez Komendę Główną jest nie tylko wyłonienie najlepszego absolwenta OHP w skali całego kraju, ale także stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań, osiągnięć i sukcesów osiągniętych podczas pobytu w jednostce. Nasza uczennica- Wiktoria Ostrycharz, w ciągu całego trzyletniego pobytu, brała udział w większości konkursów plastycznych organizowanych  przez OHP   (m.in. konkurs na kartkę Bożonarodzeniową, kartkę Wielkanocną, konkursie ,,Śladami Legionów Polskich”, konkursie papieskim), brała udział w Wojewódzkim Festiwalu Młodzieży OHP. Uczestniczka aktywnie działała w Radzie Młodzieży oraz w Klubie Aktywnych, zachęcając innych do organizowania różnych przedsięwzięć (Dzień chłopaka,  Andrzejki, Mikołajki, Dzień Ziemi, Dzień Papieski).  Wiktoria jako uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie  aktywnie działała jako wolontariuszka w różnego rodzaju akcjach (WOŚP, Fundacja ,, Happy Kids’’, wolontariat w Hospicjum Sióstr Antoninek, akcja pomocy dla chorej  koleżanki, akcja pomocy dla psiaków ze schroniska dla zwierząt). Uczennica brała udział w konkursach organizowanych przez szkołę (Konkurs Handlowiec& Konsument, konkursach  językowych).

Po zakończeniu edukacji i pobytu w Hufcu Pracy 5-20 nasza podopieczna podjęła naukę w Zaocznym Liceum dla Dorosłych w Wieruszowie.


Skip to content