poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Warsztaty uczniowskie z profilaktyki uzależnieńWarsztaty uczniowskie z profilaktyki uzależnień

W dniu 27 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie odbyły się warsztaty z profilaktyki uzależnień.

Prowadzącym warsztaty był mgr Jakub Rychter – psycholog, psychoterapeuta, specjalista leczenia uzależnień.

Odbyły się trzy spotkania. Zajęcia  każdej z grup trwały dwie godziny lekcyjne. Aby zapewnić właściwe oddziaływania i komfort pracy-  grupy liczyły do 15 osób.

Warsztaty zainicjowane  przez wieruszowski Sanepid.

Pan Jakub Rychter pracuje m.in. w łódzkiej poradni

http://nzozmagmed.pl/poradnia-uzaleznien/

zajmuje się uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, internetu, hazardu), zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, trudnościami komunikacyjnymi w rodzinie.

https://www.znanylekarz.pl/jakub-rychter/psycholog-terapeuta/lodz

http://www.pomost-lodz.org/files/Cennik_NZOZ_Przychodnia_POMOST.pdf

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia, za kulturę i otwartość w relacjach z uczniami, wysoki poziom kompetencji.

W warsztatach uczestniczyły klasy: I Technikum Ekonomiczne, I Technikum Hotelarskie i  I Technikum Budowlane.

Liczymy na kolejne spotkania, bo był to bardzo dobrze wykorzystany czas.

Koordynator: pedagog szkolny Danuta Urbaś.


Skip to content