poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Warsztaty artystyczne w OHP. Twórczością pomagamy potrzebującym.Warsztaty artystyczne w OHP. Twórczością pomagamy potrzebującym.

W lutym rozpoczęły się warsztaty artystyczne w świetlicy hufca. Głównym założeniem zajęć jest malowanie obrazów na płótnie, robienie dekoracji wielkanocnych, które docelowo zostaną wystawione na licytacje oraz kiermasze dla potrzebujących dzieci. Inicjatywa została stworzona z myślą o integracji młodzieży, kreatywnym spędzaniu czasu oraz rozwijaniu swoich zdolności plastycznych. Zajęcia kształtują w młodzieży wrażliwość oraz empatyczną postawę względem drugiej osoby. W świetlicy panuje bardzo miła atmosfera, obecność na zajęciach przyczynia się do zrelaksowania młodzieży, odreagowania napięć, niepowodzeń i złych emocji , które napotykają ich w życiu codziennym.

Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie do współpracy.


Skip to content