poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W dniu 21 czerwca br. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Wieruszowskiego – p. Stefan Pietras, Komendant Ochotniczego Hufca Pracy – p. Mieczysław Borkowski, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych – p. Marzena Nowak oraz przedstawiciele Rady Rodziców– przewodniczący Adam Śpigiel i pani Aneta Nowak. Jak również Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Krzysztof Zimny, Dyrektor firmy Benix/Livello – p. Dariusz Ociepa, dyrektor finansowy firmy Propart – p. Aleksandra Udała.

Na początku konferansjer przywitał gości, następnie wicedyrektor szkoły p. Maciej Heidt zapowiedział wprowadzenie pocztu sztandarowego. W dalszej kolejności Starosta Powiatu Wieruszowskiego – Stefan Pietras zwracając się do zebranych pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów, podziękował za całoroczną współpracę administracji i obsłudze szkoły oraz Radzie Rodziców. W swoim wystąpieniu podkreślił również jak ważna jest nauka i zdobywanie wiedzy.

W trakcie akademii mieliśmy, także okazję usłyszeć podziękowania i gratulacje od Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Adama Śpigla .

Dyrektor szkoły p. Agnieszka Mazurowska przywitała zaproszonych gości, całe Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowską. W pierwszej kolejności zwróciła się z życzeniami do Absolwentów klas III Szkoły Branżowej, którym w tym dniu przyszło pożegnać mury „Staszica”.

Dyrektor Agnieszka Mazurowska podziękowała za współpracę Radzie Rodziców przewodniczącemu p. Adamowi Śpigiel i pełniącej rolę skarbnika p. Anecie Nowak.

Ponadto Dyrektor zwróciła uwagę, iż młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli i wychowawców, nauczycieli biblioteki szkolnej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego angażowała się w prace na rzecz środowiska lokalnego oraz licznie uczestniczyła w konkursach i olimpiadach.

Dyrektor szkoły p. Agnieszka Mazurowska podziękowała Wicedyrektorowi ds. dydaktycznych – p. Wiesławie Ochocie, Wicedyrektorowi ds. wychowawczych – p. Maciejowi Heidtowi, wszystkim nauczycielom i wychowawcom, a przede wszystkim uczniom za ich zapał i oddanie.

Kolejnym etapem uroczystego apelu było wręczenie przez Dyrektor p. Agnieszkę Mazurowską wyróżnień i nagród za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowano uczennicę z najwyższą średnią ocen w szkole (5,88 i wzorowym zachowaniem) –

A. Baberowską – kl.4Teh.

Natomiast do nagrody Starosty Powiatu Wieruszowskiego wytypowani zostali :

4Ti2 J. Bylicki 5,76

3Te K. Jasyk 5,68

2Te1 M. Tęsiorowski 5,45

2d H. Prokop 4,79

Szkolne stypendia za wyniki w nauce otrzymało w tym roku: czterech najlepszych uczniów na kierunku budownictwa, po siedmiu uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego, ośmiu uczniów technikum logistycznego, czterech uczniów technikum mechatronicznego, dwóch uczniów technikum handlowego oraz jeden uczeń technikum hotelarskiego, proporcjonalnie do ilości klas kształconych w danym zawodzie. Stypendia za osiągnięcia sportowe w tym roku szkolnym otrzymało siedmiu uczniów.

Nagrodzeni uczniowie z poszczególnych klas to:

1Tb inż. Paweł Moska

1Tb W. Jurasik 4,86

1Tb L. Kaczor 4,77

1Tb A. Walorczyk 4,77

1 Tb A. Mazurkiewicz 4,59

1 Tb J. Olek 4,57

1 Te – mgr Monika Al-Augaidi

1 Te K. Sopel 4,86

1 Te A. Mavdiuk 4,77

1 Te A. Zimoch 4,77

1 Teh – mgr Robert Gruszka

1 Teh K. Kazuś 4,57

1 Teh J. Karkoszka 4,54

1 Ti1 – mgr Norbert Junke

1 Ti1 M. Zółtowski 4,67

1 Ti 1 T. Śpigiel 4,65

1 Ti2 – mgr Katarzyna Klimas

1Ti2 M. Wróbel 4,83

1 Ti2 M. Suchy 4,61

1 Tt – mgr Arleta Jach

1Tt S. Gmur 4.76

2 Tb – mgr inż. Beata Królikowska

2Tb I. Krzyżanowski 4,86

2 Tb J. Żurek 4,57

2 Th – mgr Anna Lemiesz

2 Th S. Bryłka 4,82

2 Th J. Wdowik 4,65

2 Te1 – mgr Moska Izabela

2Te1 M. Tęsiorowski 5,45

2Te1 M. Świątek 5,18

2Te1 Z. Smolis 4,95

2Te1 W. Ligęza 4,91

2Te1 O.Świątek 4,86

2 Te2 – mgr Barbara Howis

2 Te2 W. Tecław 5,27

2 Te2 N. Frankowska 5,00

2 Ti1– mgr Małgorzata Jóźwin

2Ti1 H. Wilk 5,05

2Ti1 F. Taras 5,00

2 Ti2 – mgr Monika Hejman

2Ti2 O. Rybak 5,14

2Ti2 B. Zych 4,95

2Ti2 M. Marek 4,82

2Ti2 H. Pawlaczyk 4,82

2Ti2 B. Rechmal 4,82

2 Ti2 D. Kucharzak 4,5

2 Tl2 – inż. Dominik Nowak

2TL2 A. Herbeć 4,95

2TL2 K. Kusiak 4,95

2TL2 I. Nowak 4,86

2TL2 J. Panek 4,86

2TL2 N. Żaczek 4,80

2TL2 O. Świątek 4,52

2 Tlh – mgr Kamila Jano

2 Tlh W. Kołodziej 4,80

2 Tlh S. Mleczko 4,75

2 Tt – mgr Danuta Przybylska

2Tt K. Kucharski 5,1

2 d – mgr Aleksandra Skotarska

2 d H. Prokop 4,79

2d R. Dyszlewska 4,67

3 Te – mgr Agata Damasiewicz

3 Te K. Jasyk 5,68

3 Te I. Krzyżanowska 5,45

3 Te N. Kłobut 5,39

3 Te I. Piaskowska 5,17

3 Te M. Przybyła 4,87

3 Te J. Wydmuch 4,57

3 Te K. Foluszczyk 4,52

3 Teh – mgr Zofia Ciupek

3Teh A. Poprawa 5,39

3Teh M. Rybak 4,95

3Teh K. Krupa 4,78

3 Teh W. Wnuczek 4,52

3 Ti – mgr Małgorzata Gwiazdowska

3Ti B. Ciesielski 5,15

3Ti J. Lasota 5,10

3Ti T. Dębiak 4,75

3 Ti M. Promny 4,6

3 Tl – mgr Joanna Bochenek

3 Tl Z. Figiel 5,28

3 Tl M. Konat 5,0

3 Tl D. Zawada 4,71

3 Tl P. Strzelecka 4,63

3 Tl K. Juszczak 4,58

3 Tl E. Murowana 4,53

3 Tl J. Śliwka 4,53

3 Ttb – mgr Renata Piaskowska-Łyjak

3 Ttb M.Okoń 4,89

3 Ttb D. Hęćka 4,84

3 Ttb E. Szajdak 4,53

3 r – mgr Jan Piłat

3R D. Szala 4,79

3 s – mgr Sławomir Stojecki

3 S M. Rachwał 4,63

4 Teh – mgr Joanna Suwara

4Teh A. Baberowska 5,88

4 Teh P. Zgadzaj 5,18

4 Teh E. Nalepa 5,06

4 Teh E. Błażejewska 4,95

4 Teh A. Moga 4,88

4 Teh K. Światła 4,82

4Teh E. Szatkowska 4,82

4 Teh Z. Żurek 4,76

4 Teh O. Kowal 4,71

4 Ti1 – mgr inż. Rafał Kowalczyk

4 Ti1 A. Kruszczyński 4,94

4 Ti1 H. Drapiewski 4,88

4 Ti2 – mgr inż. Mateusz Dmuchowski

4 Ti2 J. Bylicki 5,76

4 Ti2 M. Majchrzyk 5,29

4 Ti2 M. Romanowska 5,18

4 Ti2 M. Konat 5,12

4 Ti2 J. Oszczęda 5,06

4 Ti2 R. Polak 4,82

4 Ti2 M. Pietrasik vel Pietrzak 4,81

4 Ti2 B. Mazurek 4,76

4 Tl – mgr Ewa Kowalińska

4Tl J. Domagała 5,06

4Tl K. Kałmuk 4,94

4 Ttb – mgr Krzysztof Gałęza

4Ttb W. Szczepańska 5,14

4Ttb M. Zadka 5,0

4Ttb P. Wróbel 4,94

Doceniono również osoby  za osiągnięcia sportowe oraz aktywnie uczestniczące w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

Wyróżnieni zostali:

1 Tb J. Puchalski

1 Tb S. Olbiński

1 Teh K. Bladowska

1 Tt T. Kłobut

1 Tt B. Kowalczyk

1 R D. Sopel

1 S K. Pawlak

2 Th D. Foluszczyk

2 Th Z. Wróbel

2 Th J. Aleksandrowicz

2 Th M. Kowal

2 Th M. Majchrzak

2 Th J. Żurek

2 Th K. Wrzesińska

2Te1 D. Grzesiak

2Te1 J. Okoń

2Te1 M. Jezierska

2 Ti2 K. Narożny

2 Tl1 M. Siwik

2Tl1 S. Nowakowski

2TL2 J. Olejnik

2TL2 M. Rejman

2TL2 M. Michalska

2 Tt O. Semba

3 Ti M. Tomczyk

3 Tl M. Kusiak

3 Tl N. Głowacz

3 D J. Tomczyk

4 Tl O. Kuleta

4 Tl N. Samulska

4 Tl M. Wróbel

4 Ttb A. Kasprzak

Osoby ze 100 procentową frekwencją to :

1 R K. Wyder

1 Te M. Kruszczyński

2Ti1 M. Polianskyy

2 d S. Promny

Stypendia sportowe otrzymali:

1 Tt T. Kłobut

2Te1 A. Misiek

1 Tb S. Olbiński

1S K. Pawlak

2 Tl1 M. Siwik

1 R D. Sopel

2 Th J. Żurek

Nagrody otrzymali również absolwenci szkoły za montaż filmu promującego szkołę:

T. Piaskowski 5 Tip

M. Pietrzak 5 Tbhp

Komendant OHP p. Mieczysław Borkowski wręczył nagrody i wyróżnienia następującym uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności Ochotniczego Hufca Pracy.

Nagrodzone osoby to:

O. Pietras

P. Gasztych

M. Słowikowska

S. Kołodziejczyk

M. Lemiesz

A. Kasztan

Następnie zgromadzeni obejrzeli część artystyczną pod tytułem „Zakończenie to początek nowej podróży: Historia się kończy, ale nauka trwa wiecznie”

Na zakończenie ponownie głos zabrała Dyrektor p. Agnieszka Mazurowska, która złożyła życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania akademii.

Osoby zaangażowane w przygotowanie uroczystości

  • Część oficjalna

Konferansjer: K. Bladowska (1Teh)

Sztandar szkoły: M. Konat (3Tl), M. Kusiak (3Tl), M. Tomczyk (3Ti)

Nadzór nad częścią oficjalną opiekun SU – p. E. Heidt

  • Część artystyczna

K. Kazuś, 1Teh, P. Gruszka 1Tl1, L. Janus 1Tl2, Z. Wróbel 2Th, M. Gaj 1Tb, R. Dyszlewska 2d

Przygotowanie uczniów do części artystycznej : p. K. Podolak, p A. Skotarska

  • Dekoracje

p. K. Zaleśna, p. J. Piłat

  • Kwestie organizacyjne

Przygotowanie nagłośnienia: p. K.  Gałęza

Obsługa nagłośnienia:  A. Kasprzak 4 Ttb

Przygotowanie sali: p. S. Stojecki

Oprawa fotograficzna uroczystości: N. Samulska

Pozostali uczniowie biorący udział w uroczystości to: A. Baberowska 4Teh, K.Światła 4 Teh, M. Zadka 4Ttb ,F. Taras 2 Ti1.


Skip to content