poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uroczyste rozdanie świadectw AbiturientomUroczyste rozdanie świadectw Abiturientom

Zwieńczenie czteroletniej pracy uczniów i nauczyciel – Abiturienci klas czwartych techników, otrzymali 30 kwietnia 2021 roku świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Uroczystość otwarła  Dyrektor szkoły Agnieszka Mazurowska. Pogratulowała zebranym ukończenia szkoły, życząc Im jednocześnie zdania egzaminów maturalnych  i zawodowych. Złożyła ciepłe życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia, a także serdecznie zaprosiła  do utrzymywania dalszych kontaktów z naszą szkołą, odwiedzania jej progów. Podziękowała za wspólnie spędzony czas, który nie należał do najłatwiejszych, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Pomimo tego, liczymy  Wszyscy na pomyślne zaliczenie egzaminów i  mimo nadzwyczajnych warunków mamy w sobie  dużo optymizmu, pozytywnej energii.
Z należną powagą  Dyrektor szkoły podziękowała Abiturientom za sukcesy, jakie udało Im się odnieść, reprezentując naszą szkołę w  powiecie, w rejonie oraz na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim. Dziś możemy w sposób szczególny wyróżnić osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce i kreatywnym zaangażowaniu się w życie środowiska szkolnego.

Abiturienci zebrali się na sali gimnastycznej w dwóch turach: o godzinie 9.00 i 12.00, w warunkach podyktowanych profilaktyką zachowań Covid-19:
77 uczniów z klas czwartych: Technikum Informatycznego, Technikum Logistycznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Mechatronicznego i Technikum Budowlanego

Nagrody za najwyższe średnie ocen w cyklu czteroletnim i spektakularne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych otrzymali:
Nagrody starostwa powiatowego :
Natalia Mieszała (kl. 4 Tekh) – 5,33/ wzorowe(nagroda starostwa powiatowego – tablet),
Damian Łuszkiewicz (kl. 4Tl) – 5,32/ wzorowe (nagroda starostwa powiatowego – tablet),
Maria Kukuła (kl. 4Tl) – 5,16/ wzorowe, wybitne osiągnięcia: II msc. w finale 3 etapu X edycji Olimpiady Logistycznej w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu; awans do finału V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej; reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, wolontariat (nagroda starostwa powiatowego –tablet) .
Nagrody wręczyli: starosta Andrzej Szymanek i wicestarosta powiatu wieruszowskiego Stefan Pietras.
 Grono najlepszych uczniów tworzą także:
Natalia Czukiewska (kl. 4Tl) – 5,24/ wzorowe,
Filip Juszczak (kl. 4Ti) – 4,97/ wzorowe,
 Aleksandra Tomczyk (kl. 4Tl) – 4,77/ wzorowe, reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz udział w życiu artystycznym szkoły,
Jakub Ciećka (kl. 4Ti) – 4,68, zachowanie wzorowe,
Jakub Karsznia IV ti 4,5 zachowanie wzorowe,
Bartosz  Janczak kl IV Ti 4,53 zachowanie wzorowe,
Bartosz Olesik (kl. 4Ttb) – 4,52, zachowanie   bardzo dobre,
Jakub Fras (kl. 4Ttb) – 4,50, zachowanie  wzorowe(dziękujemy Jakub za zaangażowanie w realizację filmu promującego szkołę!).

Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali nagrody książkowe oraz przyznano Im stypendium szkolne.
Nagrody książkowe i stypendium za osiągnięcia sportowe:
Karolina Walacik (kl. 4Tl) Wysokie osiągnięcia sportowe: IV msc. w półfinale wojewódzkim w lidze lekkoatletycznej ‘2020 r.; VI msc. w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych; reprezentowanie szkoły i uzyskiwanie wysokich osiągnięć sportowych w 4-letnim cyklu kształcenia; a także pomoc w organizacji przedsięwzięć sportowych – sprawowanie funkcji sędziego w rejonowych zawodach w tenisa stołowego.

Liwia Krupa (kl. 4Tl) Wysokie osiągnięcia sportowe: IV msc. w półfinale wojewódzkim w lidze lekkoatletycznej ‘2020 r.; VII msc. w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych; reprezentowanie szkoły i uzyskiwanie wysokich osiągnięć sportowych w 4-letnim cyklu kształcenia; a także pomoc w organizacji przedsięwzięć sportowych – sprawowanie funkcji sędziego w rejonowych zawodach w tenisa stołowego.

Pozostali  uczniowie wyróżnieni za angażowanie się w  reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych, tworzących życie artystyczne szkoły, zaangażowanych w pracy Samorządu Szkolnego i klasowego:
Jakub Lewandowski (kl. 4 Tl) – za wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (w Samorządzie Uczniowskim i klasowym) oraz godne jej reprezentowanie w zawodach sportowych.
Tomasz Hojeński  (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz udział w częściach artystycznych.
 Filip Czul (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Szymon Cegiełka (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Maciej Małys (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Piotr Olszowiak (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Wojciech Mularczyk (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Arkadiusz Tomczyk (kl. 4 Tl) – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
 Bartosz Lisiak (kl. 4 Tl) – za udział w częściach artystycznych,
 Jakub Kordas (kl. 4 Tl) – za udział w częściach artystycznych,
 Martyna Knieć (kl. 4 Tl) – za pracę na rzecz szkoły/klasy, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 Jakub Solecki (kl. 4 Tl) – za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz pracę na rzecz szkoły promującą twórczość artystyczną,
 Adam Grądowy (kl. 4Tekh) – godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych przez cały okres uczęszczania do technikum.
Szczególne wyróżnienie także dla Adriana Kosa (klasa IV Ttb), który  wraz z Przemysławem Pietraszewskim z klasy III Technikum Budowlanego, zajął I miejsce drużynowo w eliminacjach regionalnych Olimpiady „BUDUJ Z PASJĄ”  edycja 2021. Finał ogólnopolski odbędzie się 27-29.05.2021. Trzymamy kciuki za finał!
Podziękowania dla Grona Pedagogicznego, gratulacje dla całej zgromadzonej na sali młodzieży oraz wyrazy uznania dla nagrodzonych –  przekazali przedstawiciele Rady Rodziców: przewodniczący Adam Śpigiel i wiceprzewodniczący Krzysztof Lota.

Wzruszenia podczas ostatniego spotkania były nam dane dzięki artystycznym duszom: Aleksandry Tomczyk, Julii Kubackiej, Pauliny Cichosz, Jakuba Żłobińskiego, Tomasza Hojeńskiego.  Część artystyczną przygotowali pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Renaty Piaskowskiej- Łyjak.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Wszystkim,  którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości: wychowawcom, bibliotekarzom szkolnym, Samorządowi Uczniowskiemu, obsłudze szkoły. Podziękowania dla Starostwa Powiatowego i Rady Rodziców za uczestnictwo w tym wspólnym święcie.
 Abiturienci! Dziękujemy Waszym rodzicom za dobrą i skuteczną  współpracę ze szkołą. Sprawiliście im dziś wielką satysfakcję. Daliście się poznać jako ambitni, pracowici, zdyscyplinowani i systematyczni uczniowie oraz jako odważni, kreatywni, otwarci i chętnie podejmujący się trudnych wyzwań ludzie. Pozostańcie tacy, a na pewno niejednokrotnie wraz z Wami będziemy cieszyć się z Waszych dokonań. 
Powodzenia!
kliknij tu:

Uroczyste wręczenie świadectw Abiturientom 30 kwietnia 2021 (rok szkolny 2020/2021) (pdf)


Skip to content