poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uczniowie technikum budowlanego na budowie remizy OSP w WieruszowieUczniowie technikum budowlanego na budowie remizy OSP w Wieruszowie

W dniu 03.10.2023r. uczniowie klas I i IV Technikum Budowlanego uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na plac budowy „Budynku OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wieruszowie”.

Obiekt jest realizowany przez firmę JOKPOL Józef Kołodziej, kierownikiem budowy jest inż. Przemysław Rachel.

Obecnie zostały wykonane już fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacjami, zamontowano elementy kanalizacji podposadzkowej i wykonywane są ściany pierwszej kondygnacji naziemnej.

Jest to pierwsza budowa, którą  odwiedzają uczniowie klasy pierwszej.

Uczniowie mogli się zapoznać z organizacją placu budowy i elementami jej wyposażenia, w tym węzłem betoniarskim, placem składowym materiałów budowlanych, rodzajem ogrodzeń, umieszczonej na ogrodzeniu  tablicy informacyjnej budowy.

Zobaczyli, z jakich materiałów zostały wykonane ściany fundamentowe, dowiedzieli się jak zostały wykonane fundamenty, których ławy drutowe wyznaczały przebieg.

Poznali materiały służące wykonaniu ścian nadziemnej kondygnacji i elementy w niej występujące tj. podmurowania z cegieł pod nadproża i trzpienie żelbetowe w ścianach.

Mieli możliwość zobaczenia na bieżąco, jak wznoszone są ściany przez murarzy, jak wyglądają stanowiska pracy, z jakich narzędzi korzystają pracownicy.

Zobaczyli z jakich materiałów, przy pomocy jakich urządzeń przygotowywane są zaprawy oraz jak transportowane są na stanowiska pracy murarzy.

Uczniowie widzieli również elementy instalacji kanalizacji podposadzkowej, poznali sposób wykonywania podkładów pod posadzki i izolacji przeciwwilgociowych.

Uczniowie klasy czwartej mając już znaczną wiedzę określali klasy stali stosowanej na elementy konstrukcyjne, rodzaje węzłów zbrojarskich służące do łącznia prętów.

Była to również okazja do obejrzenia podczas pracy różnych urządzeń budowlanych, w tym do cięcia pustaków oraz mechanicznych urządzeń transportowych.

Na tę budowę niebawem wrócimy obserwować kolejne postępy prac.


Skip to content