poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Trwają Dni Otwarte Szkoły :)Trwają Dni Otwarte Szkoły :)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie trwają od środy 23 maja  DNI OTWARTE – dedykowane uczniom klas trzecich gimnazjów, nauczycieli  i rodziców gimnazjalistów.

Zapraszamy jeszcze jutro, w piątek – 25 maja. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji osób chcących zasięgnąć informacji o warunkach rekrutacji codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Telefon szkoły 627841321.

Wszelkie informacje zainteresowani znajdą również na stronie internetowej szkoły www.zsp.wieruszow.pl  w zakładce: Rekrutacja.

Zapraszamy:

– do zdobycia zawodu technika: budownictwa, mechatronika, mechanika, elektryka, informatyka, handlowca, logistyka, ekonomisty, hotelarza;

do zdobycia wykształcenia w zakresie Szkoły Branżowej I stopnia (zwanej do tej pory zasadniczą szkołą zawodową), z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, w interesującym ucznia zawodzie, np.: tapicer, stolarz, elektryk, mechanik pojazdów zawodowych, monter instalacji wodnych i kanalizacyjnych(hydraulik), fryzjer, sprzedawca i inne.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje także, że: rozpoczyna rekrutację do Szkoły policealnej dla dorosłych/zaocznej/ w zawodzie  OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

Kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin zdawany pod koniec II semestru. Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
Przedmioty realizowane : opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,  język migowy, zarys psychologii i socjologii, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, podstawy przedsiębiorczości, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.


Skip to content