poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Tomasz Olszowiak – najlepszym debiutantem matematycznymTomasz Olszowiak – najlepszym debiutantem matematycznym

W dniu 2 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – odbył się  konkurs „Debiut Matematyczny”. Konkurs był adresowany do uczniów klas pierwszych technikum, którzy w naszej szkole rozwijają swoje zainteresowania z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów, którzy rozwiązywali zadania obejmujące wiadomości i umiejętności z zakresu liczb rzeczywistych, języka matematyki, funkcji liniowych i funkcji kwadratowych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Tomasz Olszowiak – uczeń klasy I Technikum Ekonomicznego,

II miejsce (ex aequo)
Sławomir Czech – uczeń klasy I Technikum Informatycznego,
Jakub Winkowski – uczeń klasy I Technikum Budowlanego.

Na wyróżnienie za uzyskane wyniki zasługują:
Kamila Klain i Sandra Augustyniak – uczennice klasy I Technikum Budowlanego,
Mikołaj Michalski, Hubert Polak i Kacper Kubacki – uczniowie klasy I Technikum Informatycznego,
Elżbieta Gajda – uczennica klasy I Technikum Ekonomicznego.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wysoki i wyrównany poziom wiedzy.

Dziękujemy Radzie Rodziców, firmie Sesto Senso i dyrektor szkoły  Małgorzacie Nikodem za ufundowanie nagród.


Skip to content