poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik mechatronik – egzamin zawodowy w kwalifikacji E.03Technik mechatronik – egzamin zawodowy w kwalifikacji E.03

W dniach 13 i 14 lutego 2018 roku odbył się w naszym Technikum Mechatronicznym egzamin zawodowy w kwalifikacji E.03-Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę na zdobycie ciekawej pracy. Mechatronika, jako dziedzina nauki pojawiła się pod koniec lat 70. Wprowadzili ją Japończycy zastępując sterowanie mechaniczne sterowaniem elektronicznym.

Mechatronika – to dziedzina techniki wymagająca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, samochodowy, budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.

Przypomnijmy film, który zajął II miejsce w szkolnym  „Konkursie dla kreatywnych” w 2016 roku.


Skip to content