poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Targi Edukacyjne w OpatowieTargi Edukacyjne w Opatowie

W dniu 31 marca b.r. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wziął udział w Targach Edukacyjnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice i uczniowie oraz przedstawiciele szkół ponadpodstawowych. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 6 szkół – licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.

Naszą szkołę w Opatowie reprezentowali uczniowie klas trzecich: Zuzanna Dąbrowska i Mirosława Czarnul z Technikum Ekonomicznego oraz Kacper Kaleta z Technikum Mechatronicznego, a także nauczyciele: Agata Damasiewicz, Zofia Ciupek oraz  Radosław Światłowski.

Targi Edukacyjne otwarła pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowie – Maria Haziak. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor podkreśliła, że wybór szkoły to bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka, dlatego Targi Edukacyjne pomagają ukierunkować młodzież, pozwalają zorientować się w różnorodnej ofercie lokalnych placówek oświatowych, ale również pokazują, że rynek pracy jest dynamiczny.

Podczas spotkania została przedstawiona oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Walory naszej szkoły, warunki lokalowe, baza dydaktyczna oraz kierunki kształcenia zostały zaprezentowane publiczności za pomocą prelekcji wzbogaconej prezentacją multimedialną.

Ponadto Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mieli możliwość odwiedzenia naszego stoiska, gdzie mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami oraz zaopatrzyć się w materiały promujące naszą szkołę.

Organizatorom serdecznie dziękujmy  za zaproszenie i miłe przyjęcie.


Skip to content