poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ta zbiórka nie kosztuje Was nic. Zapraszamy do udziału!Ta zbiórka nie kosztuje Was nic. Zapraszamy do udziału!

Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!
Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc.
Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, wyznacz miejsce i zacznij je zbierać!
Zebrane nakrętki odsprzedajemy firmie recyklingowej, a wszystkie zebrane środki kierujemy na pomoc potrzebującym dzieciom.
Misją naszej zbiórki jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu.
Dzięki temu, że taka akcja istnieje, zakrętki nie trafią na składowisko i nie będą się rozkładały 500 czy nawet więcej lat. Trafią one z powrotem do obrotu – zostaną przetworzone na regranulat – i wrócą ponownie do produkcji różnych rzeczy.
Zbieramy baterie!
Baterie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, ponieważ oprócz metali ciężkich, takich jak: rtęć, ołów, kobalt czy nikiel, zawierają również inne , równie szkodliwe dla naszego organizmu substancje, np. lit i mangan. W wyniku nieprawidłowego składowania pierwiastki te przedostają się do gleby, powietrza i wód powierzchniowych, trwale skażając środowisko naturalne.  Jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.

Tego rodzaju odpady powinno się odpowiednio zabezpieczyć i  wyeliminować ze środowiska. Jednak niepokojąco często kończą swój żywot wśród zmieszanych odpadów komunalnych. A przecież zużyte lub przeterminowane baterie  podlegają recyklingowi, co oznacza, że można je przetworzyć i w efekcie odzyskać z nich pewne materiały lub substancje, które potem zostają powtórnie wykorzystane. Brzmi logicznie i zachęcająco, więc nie wyrzucaj baterii do pojemników na śmieci.
Dziękujemy uczennicom i pracownikom Hufca OHP w Wieruszowie. Zawsze można liczyć na Wasz udział w zbiórce!
Nakrętki i baterie oraz makulaturę zbiera nauczycielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik   (sala nr 1, na parterze szkoły).


Skip to content