poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szymon Kopacki – zajął trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowychSzymon Kopacki – zajął trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych

Uczestnik Hufca Pracy z Wieruszowa, uczeń klasy III ZSZ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica wziął udział w wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP wraz z Hufcem Pracy w Łowiczu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z całego województwa łódzkiego będący uczestnikami OHP, odbywający praktykę w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych. Podczas konkursu każdy z wychowanków musiał wykazać się umiejętnościami nabytymi w trakcie trzyletniej nauki zawodu.  Część teoretyczna składała się z 30 pytań testowych, natomiast w części praktycznej, zadaniem do wykonania była diagnostyka silnika w samochodach osobowych. Komisja konkursowa oceniała zorganizowanie stanowiska pracy oraz czynności związane z wykonaniem zadania z zachowaniem przepisów BHP.

W tym roku wieruszowski hufiec reprezentował Szymon Kopacki pod opieką Komendanta HP 5-20 Pana Mieczysława Borkowskiego. Po zaciętej rywalizacji konkursowej, uczeń zajął wysokie trzecie miejsce w województwie łódzkim.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Zbigniewowi Werbickiemu za profesjonalne wyszkolenie podopiecznego hufca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Zajęte trzecie miejsce świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu w przyszłości. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas egzaminu czeladniczego.


Skip to content