poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szlachetna Paczka i Góra GroszaSzlachetna Paczka i Góra Grosza

Samorząd Uczniowski  wraz ze swoją opiekunką p. Jadwigą Kołodziej i wicedyrektor Małgorzatą Karkoszką prowadzą obecnie w szkole dwie akcje charytatywne: SZLACHETNA PACZKA  oraz GÓRA GROSZA.

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana czternasty raz. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2013 roku Paczka połączyła 617 tysięcy Polaków, a wartość społeczna projektu przekroczyła 300 mln złotych! W tym roku w mądrej pomocy planujemy połączyć 700 tys. osób, a Paczka będzie organizowana w ponad 570 lokalizacjach w całej Polsce. Wieruszowskie koordynatorki akcji to: Beata Leszczyńska i Marta Chałupka, które spotkały się z samorządem celem ustalenia przebiegu akcji.

Celem akcji GÓRA GROSZA  jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA UCZNIÓW NASZEJ  SZKOŁY  W AKCJI – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy Wszystkich Uczniów i Nauczycieli do uczestnictwa w akcjach.

 


Skip to content