poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkolny etap Olimpiady Elektroników i Mechatroników „ELEKTROMECHATRON”Szkolny etap  Olimpiady Elektroników i Mechatroników „ELEKTROMECHATRON”

W dniu 24 października 2023 roku w naszej  szkole zostały przeprowadzone eliminacje  w II edycji Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników „ELEKTROMECHATRON”.

Głównym organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz  Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Tematyka olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechatronik. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa, a zadania konkursowe są przygotowywane przez nauczycieli akademickich.

Celem Olimpiady jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury techniczne oraz współzawodnictwo uczniów z różnych szkół oraz nawiązywanie współpracy między szkołami   i wyższymi uczelniami.

W  rywalizacji udział wzięli uczniowie z klasy V  Technikum Mechatronicznego: Zuzanna Kowalska, Kacper Kaleta, Kacper Rabiega, Bartłomiej Rosiński, Maciej Sowa , Piotr Tomczyk.

Podczas zawodów uczniowie udzielali odpowiedzi na  zadania w formie testu na  konkursowej platformie internetowej.

Wyniki I stopnia Olimpiady ogłaszane są na stronie internetowej Olimpiady w terminie do sześciu tygodni (42 dni) od dnia zawodów.

Trzymamy kciuki, aby wszyscy  nasi uczniowie przeszli do kolejnego etapu !

Koordynatorzy konkursu
Mariusz Gierz, Radosław Światłowski


Skip to content