poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zdarzeń jakie miały miejsce w dniu 28 września na miejscowym skateparku, jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pragnę podzielić się z Państwem kilkoma informacjami i refleksjami.

Etap szkoły ponadpodstawowej to początek drogi ku dorosłości, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów – czasami błędnych. Wspomnieć należy, że już za „rok … dwa” obecni pierwszoklasiści staną się pełnoprawnymi obywatelami wyposażonymi w prawo wyborcze, prawo decydowania o sobie i pełną odpowiedzialność wobec prawa.

Edukacja to nie tylko nauka, ale także, a dziś może przede wszystkim, wychowanie – wychowanie poprzez przykład. Jaki damy przykład naszej młodzieży, my jako społeczeństwo, jeśli karmić się będziemy jedynie sensacją, rzucaniem wzajemnych oskarżeń i szukaniem winnych tego incydentalnego zdarzenia, zamiast postarać się wychowywać i wskazywać drogę. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani i zaskoczeni tym, co się stało. Szukając przyczyn musimy wskazać na przemożną rolę Internetu, mass mediów i forów społecznościowych kipiących od przemocy pokazywanej i promowanej, które wpływają na emocje oraz zachowania tych bardzo młodych ludzi.

Zapewniam, że wszyscy z głęboką troską patrzymy na każdego naszego ucznia, jesteśmy szkołą otwartą, ale też potrafiącą wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy łamią elementarne zasady życia społecznego. Karaniem za wykroczenia wobec prawa zajmują się odpowiednie służby i instytucje do tego powołane, zaś wszystkie działania podejmowane przez szkołę mają na celu dobro uczniów i są zgodne z zapisami Prawa Oświatowego i Statutu szkoły.

Na koniec chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy przyczynili się do szybkiej interwencji w omawianej sprawie. Podziękowania kieruję też do rodziców i uczniów, którzy przez cały czas swej nauki w Staszicu dbają o dobre imię szkoły i przysparzają jej sukcesów. Proszę Państwa takiej młodzieży jest w naszej szkole zdecydowana większość!

Agnieszka Mazurowska


Skip to content