poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Stypendysta Premiera RP – Sebastian ŁuszkiewiczStypendysta Premiera RP – Sebastian Łuszkiewicz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróżnieniem a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica z przyjemnością informuje, że tegorocznym stypendystą Premiera RP został uczeń klasy III Technikum Budowlanego Sebastian Łuszkiewicz.

Uczeń oprócz wysokich ocen z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących – jest pasjonatem historii i języków obcych, co udowodnił swoimi osiągnięciami w ubiegłorocznych  konkursach.
Sebastian – gratulujemy!

Wyrazy uznania składamy także na ręce Rodziców.

luszk