poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

StawiaMY na młodzież – Młodzieżowe Centrum Kariery w WieruszowieStawiaMY na młodzież – Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieruszowie

W czerwcu br. z inicjatywy Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu Pana Karola Owczarka odbyła się seria spotkań z kadrą Zespołów Kształcenia i Wychowania Hufców Pracy oraz kadrą Rozwoju Zawodowego Młodzieżowych Centrów Kariery. Spotkania odbyły się w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Wieruszowie oraz Wieluniu.

Młodzież to dla nas priorytet, nieustannie stawiamy na jej rozwój i poszerzanie umiejętności oraz kwalifikacji, które pomogą w łatwiejszym wejściu na rynek pracy. Głównym celem spotkań było omówienie przez Dyrektora CEiPM w Sieradzu bieżącej działalności oraz współpracy zespołów kształcenia i wychowania z pionem rozwoju zawodowego, a także nowych zadań jakie będą realizowane przez jednostki w najbliższym czasie.

Najważniejszą kwestią spotkań było omówienie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego – Katarzynę Trzeciak, kursów zawodowych realizowanych w jednostkach podległych CEiPM w Sieradzu. Omówiona została współpraca podczas rekrutacji uczestników na kursy, czas i miejsce realizacji, grupa docelowa oraz zwrot kosztów dojazdów młodzieży.

Kolejnym istotnym tematem spotkań było omówienie przez specjalistę ds. Projektów – Katarzynę Angerman, działań związanych z możliwością realizacji mikroprojektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Finansowanie projektu to kwota 500 Euro za każdy miesiąc jego trwania, grupa docelowa to młodzi ludzie w wieku 18-30 lat.

Od aktywności młodzieży zależy przyszły wygląd naszego świata, mamy nadzieję że podejmowane przez nas inicjatywy będą miały korzystny wpływ na te zmiany.

Młodzieżowe Centrum Kariery 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 14 tel. 627 810 293


Skip to content