poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Staszic zaprasza na Dzień Otwarty SzkołyStaszic zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie zaprasza Gimnazjalistów, Ich Rodziców oraz Nauczycieli na Dzień Otwarty Szkoły – 9 marca 2016 r.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Spotkamy się także w tym Dniu na targach edukacyjnych w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

Zapraszamy do naszego stoiska na targach, a także do odwiedzenia nas w budynku szkolnym, gdzie uzyskacie szczegółowe informacje odnośnie wszystkich kierunków kształcenia.

Przypominamy, że możecie podjąć naukę w Technikach (czteroletnich): Mechanicznym, Mechatronicznym, Elektrycznym, Budowlanym, Ekonomicznym, Handlowym, Hotelarskim, Informatycznym i Logistycznym.

Zapraszamy również do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (trzyletniej) w zawodach np: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, kucharz, elektryk, fryzjer, ślusarz, monter wewnętrznych instalacji sanitarnych i inne), z praktyczną nauką zawodu w zakładach pracy.

Zaloguj się w „Staszicu”, a potem przynieś wymagane dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
  2. Oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego.
  3. Wypełniona ankieta kandydata do ZSP.
  4. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).
  5. Karta zdrowia i orzeczenie lekarskie.
  6. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.
  7. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dostarczają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu.

Kandydaci do klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej przed złożeniem świadectwa ukończenia szkoły zobowiązani są wykonać jego kserokopię (kserokopia będzie potrzebna przy podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu).

Obowiązkowe badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy bezpłatnie w budynku naszej szkoły. Prosimy uczniów ze stwierdzoną wadą

wzroku o zabranie ze sobą wyników wcześniejszych badań okulistycznych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na witrynie internetowej naszej szkoły www.zsp.wieruszow.pl (zakładka Rekrutacja).
Możesz również skontaktować się z nami poprzez: www.facebook.com/zsp.wieruszow/


Skip to content