poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Staszic” świętował Dzień Patrona Szkoły ze smakiem!„Staszic” świętował Dzień Patrona Szkoły ze smakiem!

Stanisław Staszic – działacz oświatowy, gospodarczy i polityczny, organizator i mecenas nauki, uczony, przyrodnik, filozof, pisarz polityczny, tłumacz…

Od 2003 roku Stanisław Staszic patronuje wieruszowskiemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych. 29 stycznia br., szkoła ta po raz 13 w swej historii świętowała Dzień Patrona.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Starosta Powiatu Wieruszowskiego – pan Andrzej Szymanek
 • Pierwszy Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wieruszowie – pan Jan Gruszka
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Monika Józefowska.

Przybyłych gości i wszystkich zgromadzonych powitali konferansjerzy uroczystości: Agnieszka Melkowska (II Technikum Ekonomiczne) i Patryk Zgadzaj (II Technikum Elektryczne), przygotowani przez mgr inż. Jadwigę Kołodziej.

W części oficjalnej akademii, Dyrektor szkoły – pani Małgorzata Nikodem, w interesującej prelekcji przybliżyła wciąż aktualne myśli filozoficzne Stanisława Staszica.

To oficjalne wystąpienie dopełnił referat na temat „Biografii i działalności St. Staszica”, którego prelegentami byli: Natalia Leszczyńska i Ernest Zgoda (uczniowie klasy I Technikum Logistycznego).

W drugiej części akademii, mniej oficjalnej, przedstawiono wyniki konkursów przedmiotowych.

Emocjonującym konkursem okazał się „Konkurs dla kreatywnych”, w którym wzięły udział niemalże wszystkie klasy techników „Staszica”. Regulamin tego konkursu zalecał stosowanie różnych form prezentacji profilu kształcenia konkretnego technikum. Mogły to być filmy, czy slajdy – które eksponowały treści informacyjne, charakteryzujące specyfikę danego profilu. Konkurs ten rozstrzygnęła szkolna komisja w składzie:

 • Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Nikodem
 • Wice Dyrektor do spraw wychowawczych i praktyk zawodowych – mgr Małgorzata Karkoszka
 • Pedagog – mgr Danuta Urbaś
 • Nauczyciel – Bibliotekarz: mgr Halina Paluch
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr inż. Jadwiga Kołodziej
 • Z ramienia Komisji Uroczystości Szkolnych – mgr Renata Piaskowska-Łyjak

I miejsce zajęła klasa II Technikum Mechanicznego

II miejsce – klasa II Technikum Mechatronicznego

III miejsce – uczniowie z klas II i III Technikum Elektrycznego

Prezentacja prac konkursowych, które zajęły wyżej wymienione miejsca, spotkała się z ogólną aprobatą uczniów, czego wyrazem był aplauz widowni.

Klasa III Technikum Ekonomicznego

Klasa III Technikum Handlowego

Klasa IV Technikum Handlowego

Klasa II Technikum Hotelarskiego

Klasa II Technikum Hotelarskiego

Klasa III Technikum Informatycznego

Emocje równoważyła „ze smakiem” recytowana poezja Cz. Miłosza, W. Szymborskiej i M. Ehremana przez: Martynę Świątek i Żanetę Pisulę (III Technikum Hotelarskie), Wiktorię Małys (I Technikum Logistyczne), Agnieszkę Melkowską (II Technikum Ekonomiczne).

Recytację uzupełniała oprawa wokalno-instrumentalna:

 • wokal – Marlena Pasiak i Natalia Leszczyńska (I Technikum Ekonomiczne), Natalia Borgul (II Technikum Ekonomiczne),
 • gitara – Natalia Borgul (II Technikum Ekonomiczne), Sebastian Owczarek (I Technikum Informatyczne)

Montaż poetycko-muzyczny przygotowany został pod kierunkiem polonistek: Arlety Jach i Renaty Piaskowskiej-Łyjak.

Finaliści konkursów zostali nagrodzeni przez Dyrekcję szkoły książkami i dyplomami.

Miłym zaskoczeniem dla finalistów „Konkursu dla kreatywnych” były wręczone, oprócz dyplomów – smakołyki, których uwieńczeniem był tort ufundowany dla zwycięzców.

„Staszic” świętował Dzień Patrony Szkoły „ze smakiem” – delektując się poezją, muzyką i … słodkościami.

 


Skip to content